Publikimet e Hulumtimi dhe vlerësimi i projekteve

Publikimet

1.

Komisioni Evropian - Joint Research Center "Hartëzimi cilësor i të dhënave për Specializimin e Mençur në Kosovë"

2.

BERZH & Gratë për Gratë "Dinamikat Gjinore"