Rreth Nesh

Ekspertiza

Politika dhe Qeverisja Ekonomike
8 shërbime kryesore 80%
Hulumtimi dhe vlerësimi i projekteve
30%
Zhvillimi i Sektorit Privat
60%

Vlerat tona

Vlerat e kompanisë sonë sillen rreth ofrimit të shërbimeve cilësore në të njëjtin nivel me qëllimet e partnerëve tanë; ne synojmë të shfaqim akte të integritetit brenda dhe jashtë kompanisë; dhe të mësojmë vazhdimisht përmes bashkëpunimit tonë aktiv me partnerë të ndryshëm.

Ekspertizat tona

Politika dhe qeverisja ekononmike

Nga analizat më të gjera të politikave ekonomike deri te projektet e asistences teknike per administratën publike dhe vlerësimi i ndikimeve të politikave të propozuara

Hulumtimi dhe vlerësimi i projekteve

Duke përdorur metoda të ndryshme të mbledhjes dhe analizës së të dhënave, si cilësore ashtu edhe sasiore, REX Consulting Group ofron një gamë të gjerë shërbimesh kërkimore dhe vlerësimesh të projekteve

Zhvillimmi i sektorit
privat

REX Consulting ndihmon bizneset të rriten përmes një sërë aktivitetesh të zhvillimit të sektorit privat. Nga zhvillimi strategjik dhe financiar i nivelit të lartë deri te asistenca në nivel të firmës

Dëshironi të filloni një projekt me ne?