Zhvillimi i Sektorit Privat

Zhvillimi i Sektorit Privat

REX Consulting ndihmon bizneset të rriten përmes një sërë aktivitetesh të zhvillimit të sektorit privat. Nga zhvillimi strategjik dhe financiar i nivelit të lartë deri te asistenca në nivel të firmës, shërbimet tona gjenerojnë zgjidhje aty ku ka më shumë nevojë. Ne gjithashtu hedhim dritë mbi koston e vërtetë të pjesëmarrjes së grave në biznes- dhe më pas krijojmë zgjidhje për t’i ndihmuar gratë të realizojnë potencialin e tyre të plotë ekonomik. Në të njëjtën kohë, ne ndihmojmë firmat dhe ekonomitë të përqafojnë mundësitë e mëdha që gjenden në ekonominë dixhitale

Shërbimet kryesore

1.

Plani strategjik i Zhvillimit

2.

Menaxhimi i Financave Publike

3.

Plan Biznesi

4.

Studimet e Fizibilitetit

5.

Ekonomia Dixhitale

6.

Mbështetje për Gratë Sipërmarrëse

7.

Trajnime të përshtatura financare dhe menaxheriale