Profili Kompanisë

REX Consulting Group

REX Consulting Group SH.P.K, është kompani konsulence që merret me zhvillimin e politikave dhe menaxhimit, me ekspertizë në tri fusha të gjera.

Zhvillimi i Politikave dhe Qeverisja Ekonomike

Zhvillimi i Sektorit Privat

Hulumtimi dhe vlerësimi i projekteve

Zhvillimi i Politikave dhe Qeverisja Ekonomike

Nga analizat më të gjera të politikave ekonomike deri te projektet e asistences teknike per administratën publike dhe vlerësimi i  ndikimeve të politikave të propozuara, ne u ofrojmë klientëve tanë zgjidhje rigoroze por të zbatueshme për të trajtuar nevojat e tyre më urgjente zhvillimore. Asnjë firmë tjetër konsulence nuk ka një bazë të thellë të ekspertizës dhe njohurive të brendshme për t’iu përgjigjur me shpejtësi nevojave në ndryshim të klientëve tanë.

REX Consulting Group vepron si partner lokal i Ekipit Ekonomik Gjerman (GET),

Publikimet

Vlerat tona

Vlerat e kompanisë sonë sillen rreth ofrimit të shërbimeve cilësore në të njëjtin nivel me qëllimet e partnerëve tanë; ne synojmë të shfaqim akte të integritetit brenda dhe jashtë kompanisë; dhe të mësojmë vazhdimisht përmes bashkëpunimit tonë aktiv me partnerë të ndryshëm.
Zhvillimi i Politikave dhe Qeverisja Ekonomike
8 shërbime kryesore 80%
Hulumtimi dhe vlerësimi i projekteve
30%
Zhvillimi i Sektorit Privat
60%

Komisioni Evropian – Joint Research Center “Hartëzimi cilësor i të dhënave për Specializimin e Mençur në Kosovë” (2021-2022)

Projekti i hartëzimit cilësor u zhvillua gjatë një periudhe nëntë mujore, gjatë të cilit u përdorën teknika të ndryshme të mbledhjes së të dhënave, veçanërisht anketa dhe intervista të thelluara me përfaqësues të biznesit dhe aktorë të tjerë, duke përfshirë shoqërinë civile dhe akademinë, në pesë sektorë (1.TIK, 2. Industria Kreative, 3. Përpunimi i drurit, 4. Përpunimi i ushqimit dhe 5. Energjia e gjelbër). 

SIGMA/OECD – “Qeverisja komunale në Kosovë” (2021)

Projekti kishte për qëllim përgatitjen e raportit për SIGMA/OED në fushën e qeverisjes komunale në Kosovë. REX Consulting Group, i përfaqësuar nga Valmira Rexhëbeqaj, u caktua të përgatisë një përmbledhje të reformave prioritare kryesore, nevojave të mëtejshme për reforma, bashkëpunimit të planifikuar me donatorë dhe boshllëqeve të mundshme në fushën e qeverisjes nën-kombëtare në Kosovë.

Ekspertizat tona

Zhvillimi i Politikave dhe Qeverisja Ekonomike

Nga analizat më të gjera të politikave ekonomike deri te projektet e asistences teknike per administratën publike dhe vlerësimi i ndikimeve të politikave të propozuara

Hulumtimi dhe vlerësimi i projekteve

Duke përdorur metoda të ndryshme të mbledhjes dhe analizës së të dhënave, si cilësore ashtu edhe sasiore, REX Consulting Group ofron një gamë të gjerë shërbimesh kërkimore dhe vlerësimesh të projekteve

Zhvillimmi i sektorit privat

REX Consulting ndihmon bizneset të rriten përmes një sërë aktivitetesh të zhvillimit të sektorit privat. Nga zhvillimi strategjik dhe financiar i nivelit të lartë deri te asistenca në nivel të firmës

Newsletter

Qëndroni të përditësuar për projektet tona rregullisht

Hulumtimi dhe vlerësimi i projekteve

Duke përdorur metoda të ndryshme të mbledhjes dhe analizës së të dhënave, si cilësore ashtu edhe sasiore, REX Consulting Group ofron një gamë të gjerë shërbimesh kërkimore dhe vlerësimesh të projekteve, duke përfshirë vlerësimet e ekonomisë së tregut, vlerësimet bazë(baseline) dhe përfundimtare (endline), hartëzimin e të dhënave dhe shërbime të tjera.