Zhvillimi i Politikave dhe Qeverisja Ekonomike

Zhvillimi i Politikave dhe Qeverisja Ekonomike

Nga analizat më të gjera të politikave ekonomike deri te projektet e asistences teknike per administratën publike dhe vlerësimi i ndikimeve të politikave të propozuara, ne u ofrojmë klientëve tanë zgjidhje rigoroze por të zbatueshme për të trajtuar nevojat e tyre më urgjente zhvillimore.

Asnjë firmë tjetër konsulence nuk ka një bazë të thellë të ekspertizës dhe njohurive të brendshme për t’iu përgjigjur me shpejtësi nevojave në ndryshim të klientëve tanë.

Shërbimet kryesore

1.

Analiza Ekonomike

2.

Menaxhimi i Financave Publike

3.

Vlerësimi i Ndikimit të Buxhetit

4.

Formulimi dhe reformimi i politikave ekonomike

5.

Tregu i Punës

6.

Reforma Regullatore

7.

Analiza Sektorale

8.

Ngritja e Kapaciteteave