REX Consulting Group is now sharing it’s expertise in the region.

The Center of Excellence in Finance (CEF) has engaged REX Consulting Group’s senior economist, Alketa Buçaj, as an external expert to design knowledge products for conducting economic impact assessment of structural reforms for North Macedonia. This support will be offered throughout the year 2023. #CEF#impactassessment#economicanalysis

REX Consulting Group si pjesë e projektit German Economic Team (GET)

REX Consulting Group si pjesë e projektit German Economic Team (GET)  në bashkëpunim me partnerin e saj Berlin Economics si dhe Odën Ekonomike Gjermane, lancuan publikimin “Përmirësimi i klimës së biznesit në Kosovë – Rritja e Investimeve”. REX Consulting Group ka përpiluar dhe finalizuar raportin kualitativ duke u bazuar në anketat me bizneset e sektorit […]